Privacyverklaring

Liminal Coaching & Training is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Bij de verwerking wordt zorgvuldig met de persoonsgegevens omgegaan.

Deze privacyverklaring is opgesteld om u te informeren over hoe Liminal Coaching & Training met uw persoonsgegevens omgaat.

Liminal Coaching & Training is gevestigd aan de Hoofdstraat 117, 3971 KG in Driebergen-Rijsenburg en is te bereiken via info@liminalcoaching.nl. Indien u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft, kunt contact opnemen met Liminal Coaching & Training.

Verkrijgen en verwerken van persoonsgegevens

Liminal Coaching & Training verkrijgt en verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van diensten van Liminal Coaching & Training en/of omdat u deze gegevens zelf heeft verstrekt via mail, website, telefoon of app.

Daarnaast kunnen persoonsgegevens worden verkregen via derden in het kader van de dienstverlening van Liminal Coaching & Training. Persoonsgegevens die tenminste worden verwerkt zijn:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens (voor facturen)
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bankgegevens
 • Overige persoonsgegevens die u ons verstrekt door het invullen van vragenlijsten, testen en/of opdrachten die uitgevoerd worden in het kader van de afgesproken diensten

Doeleinden van de verwerking van gegevens

Liminal Coaching & Training wil u goed van dienst zijn en daarom worden uw persoonsgegevens verwerkt. Dit gebeurt voor de volgende doeleinden:

 • Maken en onderhouden van contact en het versturen van relevante informatie.
 • Aanbieden van een voorstel, offerte of contract ten behoeve van de dienstverlening en/of samenwerking.
 • Opstellen van een verslag, rapportage en/of profiel in het kader van een begeleidingstraject.
 • Verrichten van administratieve handelingen, zoals planning, facturering en beheer van een cliĆ«ntenbestand.
 • Versturen van een nieuwsbrief.
 • Nakomen van wettelijke verplichtingen.

Het bewaren van persoonsgegevens

De persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens worden bewaard zolang dat nodig is om de betreffende doelen te bereiken. Hierbij wordt rekening gehouden met:

 • De looptijd van de overeenkomst die u met Liminal Coaching & Training aangaat.
 • Gegevens die nodig zijn bij (her)registratie van beroepsverenigingen voor 5 jaar.
 • Administratieve gegevens worden volgens de wettelijke bewaarplichten bewaard, zoals de fiscale privacyverklaring.

Verstrekking aan derden

Liminal Coaching & Training verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal persoonsgegevens uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u op uw opdrachtgever, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel.

Cookies en websitebezoek

Liminal Coaching gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw gespecificeerd verzoek via info@liminalcoaching.nl ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u mij verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Liminal Coaching & Training wijst u op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Het beveiligen van persoonsgegeven

Liminal Coaching & Training neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en houdt zich aan geheimhouding van gegevens, voor zover bij wet- en regelgeving niet anders is bepaald. Liminal Coaching & Training neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u het de indruk heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@liminalcoaching.nl.