Werken met groepen

We werken graag met groepen. De dynamieken en patronen van een groep zijn anders dan een optelsom van de groepsleden. Door de combinatie van onze kennis en eigen leiderschapservaring zijn we van toegevoegde waarde voor groepen, teams en organisaties.

We bieden teamcoaching, workshops, begeleide intervisie en systemische opstellingen. Samen onderzoeken we wat jullie leerdoelen zijn en welke begeleidingsvormen het beste hierbij passen. Zo maken we een compleet ontwikkelprogramma op maat.

Voor een succesvol team

Teamcoaching

Voor teams die vanuit nieuwsgierigheid en lef willen bouwen aan verbinding, vertrouwen en meer werkplezier.

De wereld verandert voortdurend. ‘Oude’, vaak meer hiërarchisch georiënteerde manieren van samenwerken voldoen niet meer en dat vraagt om een andere houding en werkwijze van de organisatie en de mensen die er werken.

Voor een gezonde organisatie zijn goed functionerende teams van belang. Zij bepalen het succes en de levenskracht van een organisatie: ze dragen bij aan een positieve cultuur door vanuit een gedeelde drive en verantwoordelijk samen te werken om doelen te realiseren.

Voorbeelden van leerdoelen:

 • Meer plezier, energie en voldoening in de onderlinge samenwerking
 • Het bouwen aan vertrouwen, veiligheid en gezonde conflicthantering
 • Gebruik maken van alle talenten en diversiteit in het team
 • Het vergroten van de gedeelde verantwoordelijkheid en leiderschap van het team

Meer weten?

Voor teamcoaching kun je terecht bij Lisette.

Leren door te doen

Workshops

Een werkplaats voor leiders, professionals en teams die ervaringsgericht willen leren. 

In onze workshops staan vier aspecten centraal: begrijpen door kennisdeling, het opdoen van inzichten, oefenen door te doen en de vertaalslag maken naar de praktijk.

Ons aanbod kenmerkt zich door inspiratie en diepgang, omdat wij zowel onze trainings- als coachvaardigheden meebrengen. Ook zetten we in op een duurzaam leer- en veranderproces van de deelnemers. Workshops zijn een goede aanvulling op leiderschapsontwikkeling, loopbaanbegeleiding en professionele groei. We bieden eenmalige workshops, een traject van workshops en maatwerkconcepten aan.

Voorbeelden:

 • Persoonlijke leiderschap in je loopbaan
 • Communicatie vanuit kracht
 • Coachend leiderschap
 • Talentontwikkeling

Meer weten?

Voor workshops kun je terecht bij Marianne.

Leren van en met elkaar

Intervisie

Voor trainees en teams die willen leren van en met elkaar, zonder hiërarchie en met vertrouwen in de ander. Omdat je collega’s en vakgenoten een schat aan kennis en ervaring hebben waar jij uit mag putten.

Intervisie is een co-creatieve wijze van leren: van ‘peers’ zoals teamgenoten, collega’s uit dezelfde functiegroep en functiegenoten uit andere organisaties. Kenmerken van intervisie zijn onder andere het horizontale perspectief, gelijkwaardigheid, wederkerigheid, autonomie en reflecterend.

Intervisiebegeleiding biedt een (nieuwe) intervisiegroep een goede start om de diverse werkvormen eigen te maken, te oefenen in zelfsturend zijn en een verdieping aan te brengen in het resultaat. Ook draagt begeleiding (bij de start) bij aan versnelde groepsvorming en het ontwikkelen van vertrouwen.

Meer weten?

Voor intervisiebegeleiding kun je terecht bij Lisette en Marianne.

Een tableaux vivant van het systeem

Familie & organisatie opstellingen

Voor de professional, leider of een team dat een persoonlijk, werk- of organisatievraagstuk aan de hand van een systemische opstelling wil onderzoeken.

Deze werkwijze kan zowel in individuele als teamcoaching ingezet worden, met of zonder representanten.

Een opstelling is een ervaringsgerichte systemische werkvorm die snel inzicht geeft in de diepere oorzaken van een vraagstuk. Als het ware open je met de opstelling een levend veld van de delen van het systeem, waarbinnen patronen zichtbaar en voelbaar worden.

Voorbeelden van systemische vragen:

 • Wie is verbonden met wie/wat binnen of buiten het systeem?
 • Wie staat in het systeem en wie is uitgesloten?
 • Hoe spelen dynamieken en gebeurtenissen van vorige generaties een rol in het leven of werk van de vraaginbrenger?
 • Wie of wat (uit de geschiedenis van het systeem) wil gezien en erkend worden?

Meer weten?

Voor opstellingen kun je terecht bij Lisette.